Elektronické diaľničné známky, Slovinská Republika

1. decembra 2021 spustila Slovinská republika systém elektronickej diaľničnej známky, ktorý po 13 rokoch nahradil  tradičné papierové nálepky.

Povinnosť úhrady elektronickej diaľničnej známky pred užívaním diaľnic a rýchlostných ciest v Slovinsku sa vzťahuje  na motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony bez ohľadu na maximálnu prípustnú hmotnosť prívesu.

V súčasnosti je spoplatnená sieť diaľnic a rýchlostných ciest v celkovej dĺžke 618 kilometrov. Diaľničné známky sú v Slovinskej republike rozdelené podľa mýtnych tried, v rámci ktorých sú k dispozícii známky s rôznymi dĺžkami  časovej platnosti.

SkyToll v rámci úvodnej fázy vybudoval kompletnú IT infraštruktúru, dodal a zintegroval špičkové softvérové riešenie pozostávajúce z centrálneho systému a systému  predaja elektronickej známky, zabezpečujúce komplexné  procesy služieb zákazníkom, procesy centrálnej správy údajov elektronickej známky a s nimi súvisiace podporné  procesy. Súčasťou systému bolo i vybudovanie systému kontroly úhrady diaľničného poplatku založeného na automatickom optickom rozpoznávaní evidenčných čísel vozidiel, integrácii údajov medzi rôznymi evidenciami/ registrami a rýchlom a jednoduchom vyriešení zistených nezrovnalostí pri výbere alebo úhrade diaľničného poplatku. Kontrola diaľničných poplatkov je zabezpečená prostredníctvom prenosných monitorovacích zariadení, ručných monitorovacích zariadení, mobilných monitorovacích  zariadení vozidiel kontroly a stacionárnych monitorovacích zariadení.

SkyToll navrhol, vybudoval a uviedol do prevádzky funkčný systém elektronickej diaľničnej známky v Slovinskej republike  len za 188 dní.

Jedným z prínosov elektronizácie systému diaľničných známok pre štát, sú aj nové možnosti kontrolného systému,  eliminácia možnosti používania falzifikátov a samozrejme zvýšený komfort pre užívateľov.© 2024 Skytoll