Elektronický výber mýta

Elektronický výber mýta

Elektronický výber mýta je inteligentné riešenie na výber poplatkov za používanie rôznych druhov dopravnej infraštruktúry všetkými druhmi vozidiel. Riešenia pre elektronický výber mýta musia byť prispôsobené špecifickým požiadavkám prostredia, v ktorom sú implementované, ale vždy musia byť odolné a spoľahlivé.

Elektronický výber mýta, často označovaný ako elektronický mýtny systém, je riešenie na automatizovaný výber mýta na cestách, mostoch a v tuneloch. Umožňuje vyberať mýto bez potreby zastavenia vozidla, spomalenia alebo použitia určitého jazdného pruhu. Systém Multi Lane Free Flow (MLFF) umožňuje vodičom bezproblémové a efektívne využívanie spoplatnenej infraštruktúry. Riešenia elektronického výberu mýta môžu využívať rôzne technológie, ako sú globálne navigačné satelitné systémy (GNSS), automatické rozpoznávanie evidenčných čísel (ANPR), mikrovlnnú (DSRC) alebo rádiovú (RFID) komunikácia a ich kombinácie na identifikáciu vozidiel a stiahnutie sumy mýta podľa spôsobu platby, ktorý si vybral používateľ cesty.

Úspešná implementácia elektronického výberu mýta si vyžaduje dôkladné plánovanie, verejné konzultácie a spoluprácu medzi štátnymi orgánmi, dopravnými agentúrami a zainteresovanými stranami. Pri efektívnom návrhu a realizácii môže byť elektronický výber mýta cenným nástrojom na vytvorenie efektívnejšieho, udržateľnejšieho a životaschopnejšieho prostredia.

Hlavné výhody

 • Zníženie preťaženia
  Elektronický výber mýta môže pomôcť zmierniť dopravné zápchy, pretože funguje vo viacpruhovom systéme voľného dopravného toku a umožňuje upraviť sadzby mýta pre frekventované oblasti a časy dopravnej špičky.
 • Financovanie infraštruktúry
  Spoplatnenie ciest prostredníctvom elektronického výberu mýta generuje príjmy, ktoré môžu byť vyčlenené na zlepšenie a údržbu dopravnej infraštruktúry.
 • Riadenie dopravy
  Riešenia elektronického výberu mýta môžu poskytovať cenné údaje o objeme a štruktúre dopravy, čo umožňuje dopravným orgánom prijímať rozhodnutia založené na údajoch s cieľom riadiť a optimalizovať dopravu, a to aj v reálnom čase.
 • Podpora trvalo udržateľnej dopravy
  Elektronický výber mýta môže motivovať k využívaniu ekologickejších možností dopravy, ako sú elektrické vozidlá, verejná doprava alebo bicykle, keďže tieto možnosti môžu byť oslobodené od poplatkov alebo môžu byť spoplatnené nižšími sadzbami.
 • Spravodlivosť a sociálne výhody
  Elektronický výber mýta môže byť navrhnutý s ohľadom na rovnosť, poskytovať zľavy alebo výnimky pre jednotlivcov s nízkymi príjmami alebo obyvateľov v určitých oblastiach, aby sa zabezpečil spravodlivý prístup k možnostiam dopravy.
 • Prispôsobenie a pružnosť
  Systémy elektronického výberu mýta sa dajú ľahko prispôsobiť meniacim sa dopravným podmienkam, údržbe ciest alebo mimoriadnym udalostiam, čo ponúka flexibilitu pri riadení systémov spoplatňovania ciest.
 • Zabezpečenie budúcnosti
  S technologickým pokrokom sa systémy elektronického výberu mýta môžu prispôsobiť tak, aby zahŕňali nové technológie, čím sa pripraví pôda pre sofistikovanejšie mechanizmy spoplatňovania ciest.

Kľúčové výhody pre používateľov ciest

 • Bezproblémový zážitok z cestovania
  Elektronický výber mýta umožňuje výber mýta bez zastavenia vozidla, vďaka čomu môžu používatelia ciest jazdiť bez zastavenia, skracuje sa čas cesty a odpadá nutnosť čakať v mýtnych radoch.
 • Rýchlejšie dochádzanie
  Vďaka elektronickému výberu mýta môžu používatelia ciest rýchlejšie a plynulejšie dochádzať, pretože mýtne transakcie sa spracúvajú elektronicky a efektívne, čo vedie k zníženiu dopravných zápch na mýtniciach.
 • Úspora paliva
  Bez nutnosti zastavovať na mýtnych bránach ušetria používatelia ciest palivo, čo vedie k úspore nákladov a zníženiu dopadu na životné prostredie.
 • Pohodlná platba
  Elektronický výber mýta eliminuje potrebu platieb v hotovosti alebo hľadania drobných na mýtnych bránach. Používatelia môžu mýto zaplatiť vopred alebo si ho môžu nechať odpočítať elektronicky, čím sa zabezpečí bezproblémový proces platby.
 • Odstránenie interakcie s mýtnou bránou
  Účastníci cestnej premávky nemusia komunikovať s prevádzkovateľmi mýtnych brán, čím sa znižuje riziko pochybenia pri výbere mýta a prispieva k bezkontaktnému plateniu.
 • Interoperabilita
  Systémy elektronického výberu mýta môžu byť interoperabilné, čo umožňuje používať jeden transpondér alebo používateľský účet na viacerých spoplatnených cestách a zariadeniach, čo je pohodlnejšie pre cestujúcich, ktorí často využívajú rôzne spoplatnené cesty.
 • Zvýšená bezpečnosť
  Elektronický výber mýta prispieva k zvýšeniu bezpečnosti na cestách tým, že znižuje potenciálne dopravné zápchy, čo môže viesť k zníženiu nehodovosti v týchto oblastiach.

Vďaka našim skúsenostiam a odborným znalostiam v mýtnom odvetví sme vytvorili produkty, ktoré využívajú všetky rôzne typy platforiem a technológií používaných pri elektronickom výbere mýta, a ktoré možno prispôsobiť podľa špecifických potrieb našich klientov.

Platformy

Pre každého nášho klienta vždy vytvárame jedinečné individuálne riešenie s prihliadnutím na požiadavky, podmienky, zdroje a prostredie, v ktorom sa realizuje. Konkrétnym riešením môže byť kombinácia viacerých technológií, napríklad použitie GNSS pre nákladné vozidlá a ANPR pre osobné vozidlá, alebo dokonca kombinácia systému elektronického výberu mýta a konvenčných mýtnych systémov využívajúcich mýtnice. Neustále inovujeme naše produkty, aby boli na špičkovej úrovni, a využívame nové technológie, ako je umelá inteligencia, aby sme ich urobili efektívnejšími.

© 2024 Skytoll