NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      19. 09. 2022

30. AUGUST 2022 JE DŇOM S NAJVYŠŠÍM DENNÝM VÝBEROM MÝTA OD SPUSTENIA PREVÁDZKY ELEKTRONICKÉHO MÝTNEHO SYSTÉMU

Bratislava, 19. septembra 2022 – Prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta sa pre Národnú diaľničnú službu v auguste vybralo 19,89 mil. eur. Za osem mesiacov roku 2022 sa vybralo mýto v objeme 161,59 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku tohto roku získalo 28 825 vozidiel, z nich 21 050 je zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola za osem mesiacov poskytnutá zľava vo výške 1,99 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 1,73 mil. eur, čo je 86,7 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v auguste vybralo mýto vo výške 13,7 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa v auguste vybralo 6,18 mil. eur. Za osem mesiacov roku 2022 sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách 111,71 mil. eur, na cestách I. triedy 49,85 mil. eur. Z mýta vybraného v auguste 48,3 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 30. august s výberom 1 026 412 eur. Výber mýta v uvedenom dni bol o 2 tis. eur vyšší, ako doteraz najvyššia suma vybraná za jeden deň, čím prekonal rekord z 18. novembra 2021. V auguste využívalo vymedzené úseky ciest za deň v priemere 37 300 vozidiel s mýtnou povinnosťou. Oproti júlu sa ich počet zvýšil o 3,7 %.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. augustu 2022 zaregistrovaných 308 974 palubných jednotiek. Oproti júlu sa ich počet zvýšil o 2 692 kusov. Na celkovom počte palubných jednotiek sa 76,4 % podieľali vozidlá zo zahraničia.

V auguste na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 366 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 3 477 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v auguste zaevidovaných celkovo 22 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z celkového počtu bolo 21 reklamácií a 1 žiadosť. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v auguste 4,4 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 120,9 tis. návštev.

© 2024 Skytoll