SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNEHO, ČESKÁ REPUBLIKA

Spoločnosť SkyToll, spoločne so spoločnosťou CzechToll navrhla, vybudovala a dňa 1. 12. 2019 uviedla do prevádzky nový elektronický mýtny systém v Českej republike, založený na modernej satelitnej technológii. Nový satelitný systém nahradil pôvodný mikrovlnný systém počas jeho plnej prevádzky.

1. decembra 2019 sa Česká republika stala v celosvetovom meradle prvou krajinou, ktorá pristúpila ku generačnej výmene mýtneho systému. Dovtedy existujúcu mikrovlnú technológiu spoločnosti Kapsch nahradila satelitnou technológiou výberu mýta.

Po rozšírení mýtneho systému od 1. 1. 2020 na diaľnice a cesty I. triedy, prostredníctvom satelitnej technológie výberu mýta je pokrytých 2 409 km vymedzených úsekov ciest Českej republiky.

Náklady na prevádzku nového mýtneho systému v Českej republike, po jeho spustení klesli na tretinu a Česká republika vďaka nemu získa na výbere mýta o 2,5 miliardy českých korún viac.

Spoločnosť Skytoll a CzechToll ako jediný dodávateľ v celosvetovom meradle dokázal navrhnúť, vybudovať a uviesť do prevádzky nový elektronický mýtny systém len za 14 mesiacov.

Satelitný mýtny systém využívaný v Českej republike je pripravený pre Európsku službu elektronického mýta (EETS). Vďaka použitej technológii dokáže rýchlo a flexibilne implementovať aj budúce zmeny a pravidlá Európskej únie v oblasti celoeurópskej dopravnej politiky.

© 2024 Skytoll