NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      19. 06. 2023

MÁJ PRINIESOL DRUHÝ NAJVÄČŠÍ VÝBER MÝTA V TOMTO ROKU, OPROTI APRÍLU BOL VYŠŠÍ O 15 %

Bratislava, 19. júna 2023 – V máji bolo prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta vybraných pre Národnú diaľničnú spoločnosť celkom 21,31 mil. EUR. Celkový výber mýta v tomto roku sa tak priblížil k hranici 100 miliónov EUR. V máji zaznamenal SkyToll aj deň s absolútne najvyšším výberom mýta v tomto roku – 9. mája 2023 bolo vybraných 1,09 milióna EUR.

Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá v máji zľava vo výške 283,3 tisíc EUR. Celková zľava od začiatku roka 2023 dosiahla 561,3 tisíc EUR, z toho dopravcovia zo Slovenska získali 89,8 percenta.

Za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v máji vybralo 15 mil. EUR. Výber mýta z tohto typu ciest sa podieľa na celkovom výbere 70 percentami. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy prekročil 6,26 mil. EUR. Najväčší podiel na výbere mýta, celkom 82 percent, majú vozidlá v kategórii hmotnosti nad 12 ton s dvoma nápravami.

V máji využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 39 488 vozidiel denne, čo je približne o tisícku vozidiel menej, než v máji 2022.

Vozidlá registrované v zahraničí sa v máji podieľali na celkovom výbere mýta presne 50 percentami. V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. máju 2023 zaregistrovaných 318 610 vozidiel. Oproti máju 2022 tak pribudlo viac ako 18 tisíc palubných jednotiek. Vozidlá zo zahraničia sa na celkovom počte palubných jednotiek podieľali 77,2 percentami.

Mobilné jednotky vynucovania v máji riešili na vymedzených úsekoch ciest 372 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Najčastejším priestupkom je dlhodobo nesprávne nastavený počet náprav vozidla. V 38 prípadoch ale odhalila mobilná kontrola vodičov, ktorí nemali vo vozidle OBU jednotku.

V máji bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 30 opodstatnených podaní od zákazníkov. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v máji viac ako 4,6 tis. hovorov. Necelých 2,2 tis. hovorov bolo vybavených v slovenskom jazyku, zvyšné hovory vybavili operátori zákazníckej linky v niektorom z ďalších piatich jazykov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 136 tis. návštev.

© 2024 Skytoll