NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 04. 2021

MARCOVÝ VÝBER MÝTA JE DRUHÝM NAJVYŠŠÍM OD SPUSTENIA ELEKTRONICKÉHO MÝTNEHO SYSTÉMU DO PREVÁDZKY V ROKU 2010

Bratislava, 15. apríla 2021 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v marci pre Národnú diaľničnú spoločnosť 21,18 mil. eur. Výber mýta v marci bol iba o 36,8 tis. eur nižší, ako výber v októbri 2019, ktorý je mesiacom s najvyššou vybranou sumou od spustenia elektronického výberu mýta do prevádzky. Za celý 1. štvrťrok tohto roku sa vybralo mýto v sume 54,29 mil. eur, čo je o 955,1 tis. viac, ako sa na mýte vybralo v 1. štvrťroku 2019, ktorý bol doteraz najlepším prvým kvartálom od roku 2010. Od začiatku roku 2021 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 7 262 vozidiel, z nich 6 562 je registrovaných na Slovensku. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 159,19 tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 149,31 tis. eur, čo je 93,8 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v marci vybralo 14,39 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol marcový výber 6,78 mil. eur. Za celý 1. štvrťrok sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách mýto v sume 37,26 mil. eur. Na cestách I. triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 17,02 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na marcovom výbere mýta podieľali 47,7 %. Dňom s najvyšším výberom mýta za sledovaný mesiac bol 29. marec so sumou 933 186 eur. V marci využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 38 233 vozidiel denne. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to viac o 3 771 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. marcu 2021 zaregistrovaných 279 442 palubných jednotiek. Oproti februáru sa ich počet zvýšil o 1 270 kusov. Z celkového počtu pripadá na vozidlá zo zahraničia 74,7 % zaregistrovaných palubných jednotiek.

V marci na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 536 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 6 169 eur. Za celý 1. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta vybralo mýto v objeme 12 663 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v marci zaevidovaných celkovo 38 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo 37 prípadoch išlo o reklamáciu, v 1 prípade o podnet. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v marci 6,6 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal v sledovanom mesiaci 57,9 tis. návštev.

© 2024 Skytoll