NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 04. 2019

MAREC 2019 BOL MESIACOM S DRUHÝM NAJVYŠŠÍM VÝBEROM MÝTA OD SPUSTENIA SLUŽBY

Bratislava, 15. apríla 2019 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v marci pre Národnú diaľničnú spoločnosť 19,3 mil. eur. Za celý 1. štvrťrok sa vybralo mýto vo výške 53,34 mil. eur. V medziročnom porovnaní s 1. štvrťrokom 2018 sa vybralo viac o 6%, čo predstavuje sumu 2,93 mil. eur. Od začiatku roku 2019 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 6 888 vozidiel, z nich 6 322 je zo Slovenska.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v marci vybralo 13,09 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy bol marcový výber 6,2 mil. eur. Za celý 1. štvrťrok dosiahol výber mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách 36,64 mil. eur. Na cestách I. triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 16,68 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na marcovom výbere mýta podieľali 46,5 %. Dňom s najvyšším výberom mýta za sledovaný mesiac bol 25. marec so sumou 885 731 eur. V marci využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 38 803 vozidiel denne. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to viac o 1 213 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. marcu 2019 zaregistrovaných 267 547 palubných jednotiek. Oproti februáru sa ich počet zvýšil o 205 kusov. Z celkového počtu pripadá na  vozidlá zo zahraničia 72,7 % zaregistrovaných palubných jednotiek.

V marci na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 537 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 7 449 eur. Za celý 1. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta vybralo 17 656 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v marci zaevidovaných celkovo 28 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 26 prípadoch išlo o reklamáciu, v 1 prípade o žiadosť a v 1 prípade o podnet. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v marci 6,2 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal v sledovanom mesiaci 55,6 tis. návštev.

© 2024 Skytoll