NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 10. 2021

NA MÝTE SA V TREŤOM ŠTVRŤROKU VYBRALO O 5% VIAC, AKO V ROVNAKOM ŠTVRŤROKU 2020

Bratislava, 15. októbra 2021 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v septembri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 19,68 mil. eur. Za celý 3. štvrťrok dosiahol výber mýta 58,04 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa vybralo viac o 2,75 mil. eur. Za deväť mesiacov tohto roku získalo nárok na zľavu z ceny mýta 30 708 vozidiel, z nich je 22 054 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 2,44 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 2,11 mil. eur, čo je 86,3 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

V septembri sa za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest vybralo 13,28 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol septembrový výber 6,4 mil. eur. Za celý 3. štvrťrok sa na diaľniciach a rýchlostných cestách na mýte vybralo 39,24 mil. eur. Na cestách I. triedy bol výber mýta za rovnaké obdobie 18,8 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na mýte vybranom v septembri podieľali 47,6 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 16. september so sumou 997 455 eur. V septembri využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 38 752 vozidiel denne. V porovnaní s augustom je to viac o 3 156 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. septembru 2021 zaregistrovaných 288 014 palubných jednotiek. Oproti augustu bol ich počet vyšší o 1 450 kusov. Z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek pripadá na vozidlá zo zahraničia 75,1 %.

V septembri riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 359 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 3 625 eur. Za celý 3. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta vybralo 9 562 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v septembri zaevidovaných celkovo 13 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých 13 prípadoch išlo o reklamácie. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému v septembri prijali 5,1 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal v rovnakom mesiaci 55,8 tis. návštev.

© 2024 Skytoll