NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      30. 12. 2016

Od 1. januára 2017 sa znižujú sadzby mýta pre nákladné vozidlá s hmotnosťou 12 t a viac

Sadzby mýta sa od 1. januára znižujú pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 12 ton a viac s emisnými triedami 0-II, III-IV.
Bratislava, 30. decembra 2016 – Vláda Slovenskej republiky svojim nariadením č 368/2016 (z 14. decembra 2016), zmenila nariadenie č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z. S účinnosťou od 1. januára 2017 vláda nariadila úpravu sadzieb elektronického mýta. Zníženie sadzieb mýta nie je plošné pre všetky vozidlá s povinnosťou úhrady mýta.

Sadzby mýta sa od 1. januára znižujú pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 12 ton a viac s emisnými triedami 0-II, III-IV. Úprava sadzieb sa netýka autobusov, ani nákladných vozidiel do 12 ton, resp. nákladných vozidiel s hmotnosťou 12 ton a viac s emisnými triedami V, VI a EEV. Sadzby pre relevantné nákladné vozidlá sa znižujú na diaľniciach a rýchlostných cestách, a tiež cestách I. triedy súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami.

Sadzby mýta nájdete na stránke emyto.sk

© 2024 Skytoll