NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      29. 12. 2021

OD 1. JANUÁRA 2022 BUDÚ MEDZI VYMEDZENÉ ÚSEKY CIEST OPÄŤ PATRIŤ AJ DVA ÚSEKY BRATISLAVSKÉHO DIAĽNIČNÉHO OBCHVATU D1 A D2

Bratislava, 29. decembra 2021 – Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 524/2021 Z. z., ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2022 nový zoznam vymedzených úsekov diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta.

Vyhláška od 1. januára 2022 upravuje sieť vymedzených úsekov ciest na diaľniciach D1, D2 a D4. Na diaľnici D1 pribudne 1 vymedzený úsek Južný obchvat Prešova. 10 už existujúcich vymedzených úsekov D1 bude modifikovaných.
Sieť vymedzených úsekov ciest doplnia tiež 3 úseky ukončeného projektu D4/R7 pri Bratislave medzi Jarovcami a Račou na diaľnici D4. Na vonkajšom obchvate Bratislavy bude modifikovaný 1 vymedzený úsek cesty. Dva existujúce úseky obchvatu Bratislavy D1 a D2 budú od 1. januára 2022 opäť zaradené do siete vymedzených úsekov ciest a od 1. marca budúceho roku budú aj spoplatnené. Ide o úsek Lamač- Pečňa na diaľnici D2 a nadväzujúci úsek Pečňa-Prístavný most na diaľnici D1.

Dvom úsekom na diaľnici D1 sa vyhláškou mení kategorizácia a od 1. januára 2022 z nich budú vymedzené úseky ciest I. triedy. Táto zmena kategórie sa týka privádzačov do Žiliny a Trenčína.

Prepojením diaľnice D1 a Seneckej cesty vznikne 1 nový vymedzený úsek cesty II. triedy. Ďalšie 4 úseky budú modifikované, zmení sa názov ich križovania s novým vymedzeným úsekom.

Celkovo od 1. januára 2022 pribudne 9 a modifikovaných bude 15 vymedzených úsekov ciest. Platnosť sa skončí 3 vymedzeným úsekom.

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou) sa počet vymedzených úsekov ciest zvýši z 1 992 na 1 998. Dĺžka siete vymedzených úsekov sa predĺži o 32 km na 8 231km.

© 2024 Skytoll