NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      27. 08. 2020

OD 1. SEPTEMBRA 2020 PRESTÁVAJÚ BYŤ CESTY III. TRIEDY SÚČASŤOU SIETE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST

Bratislava, 27. augusta 2020 – Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ustanovuje s účinnosťou od 1. septembra 2020 nový zoznam vymedzených úsekov diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta a ruší vyhlášku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Od 1. septembra pribudne 6 nových vymedzených úsekov ciest. Na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7 medzi obcami Rovinka a Holice vzniknú 4 vymedzené úseky, 1 nový úsek pribudne na ceste I. triedy č. 64 na moste Európa ponad rieku Dunaj spájajúcom Komárno a Komárom a  1 úsek pribudne zmenou orientácie vymedzeného úseku cesty I. triedy č. 20 medzi výjazdom Košice Sever (Budimír) a sídliskom Ťahanovce.

11 vymedzeným úsekom ciest sa zmení kategória spoplatnenia z vymedzených úsekov cesty I. triedy,  ktorá nie je súbežná sa stanú vymedzené úseky cesty súbežnej s diaľnicami a rýchlostnými cestami.

Platnosť od 1. septembra sa skončí 1 779 úsekom. Z celkového počtu zrušených úsekov pripadá 1 778 na cesty III. triedy, ktoré prestávajú byť súčasťou siete vymedzených úsekov ciest. Bezo zmeny zostane 2 357 vymedzených úsekov ciest.

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou)  sa počet vymedzených úsekov ciest zníži o 1 773 na 2 374. Dĺžka siete vymedzených úsekov sa skráti z 17 614,6 km na 8 141 km.

© 2024 Skytoll