NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      16. 09. 2021

OD ZAČIATKU ROKA DOSIAHLA ZĽAVA Z CENY MÝTA POSKYTNUTÁ PREVÁDZKOVATEĽOM VOZIDIEL TAKMER 2 MILIÓNY EUR

Bratislava, 16. septembra 2021 – Augustový výber mýta prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta dosiahol sumu 18,74 mil. eur. Za osem mesiacov roku 2021 sa pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo mýto v objeme 152,33 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku tohto roku získalo 27 396 vozidiel, z nich 20 339 je zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola za osem mesiacov poskytnutá zľava vo výške 1,91 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 1,67 mil. eur, čo je 87,2 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v auguste vybralo mýto vo výške 12,53 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa v auguste vybralo 6,21 mil. eur. Za osem mesiacov roku 2021 sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách 103,66 mil. eur, na cestách I. triedy 48,63 mil. eur. Z mýta vybraného v auguste 45,9 % zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 30. august s výberom 904 325 eur. V auguste využívalo vymedzené úseky ciest za deň v priemere 35 596 vozidiel s mýtnou povinnosťou. Oproti júlu sa ich počet znížil o 3 %.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. augustu 2021 zaregistrovaných 286 564 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich počet zvýšil o 1 515 kusov. Na celkovom počte palubných jednotiek sa 75 % podieľali vozidlá zo zahraničia.

V auguste na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 326 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 2 904 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v auguste zaevidovaných celkovo 25 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z celkového počtu bolo 24 reklamácií a 1 podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v auguste 4,9 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 60 tis. návštev.

© 2024 Skytoll