NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 11. 2021

OKTÓBROVÝ VÝBER MÝTA VZRÁSTOL MEDZIMESAČNE O 4,2 %

Bratislava, 15. novembra 2021 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v októbri pre Národnú diaľničnú spoločnosť 20,51 mil. eur. Od začiatku roku 2021 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 33 848 vozidiel, z nich je 23 722 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 3,05 mil. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 2,61 mil. eur, čo je 85,6 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

V októbri prevádzkovatelia vozidiel s mýtnou povinnosťou zaplatili za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 13,86 mil. eur. Oproti septembru ide o 4,3 % nárast vybranej sumy. Za využívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy sa na mýte v októbri vybralo 6,65 mil. eur, čo je o 4 % viac, ako výber v predchádzajúcom mesiaci. Na celkovej sume vybraného mýta sa podieľali prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 47,4 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 25. október, so sumou 957 940 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo každý deň priemerne 39 048 vozidiel s povinnosťou úhrady mýta. V porovnaní so septembrom je to viac o 296 vozidiel denne.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru 2021 zaregistrovaných 289 806 palubných jednotiek. Medzimesačne sa ich počet zvýšil o 1 792 kusov. Z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia 75,2 %. Mobilné jednotky vynucovania v októbri riešili na vymedzených úsekoch ciest 362 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a vybrali mýto vo výške 2 858 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v októbri zaevidovaných celkovo 24 opodstatnených podaní od zákazníkov, z čoho bolo 22 reklamácií, 1 žiadosť a 1 podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v októbri 5,1 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 57,5 tis. návštev.

© 2024 Skytoll