NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 02. 2022

V JANUÁRI SA VYBRALO NA MÝTE O 1,65 MIL. EUR VIAC AKO PRED ROKOM

Bratislava, 15. februára 2022 – V januári sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 17,49 mil. eur. V porovnaní s januárom 2021 ide o 10,4 % nárast. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku získalo 261 vozidiel, z nich je 257 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 1,91 tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 97,1 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v januári vybralo mýto vo výške 12,15 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa vybralo 5,33 mil. eur. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 50 %. Dňom s najvyšším výberom v mesiaci bol 31. január so sumou  889 953 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v januári priemerne 31 326 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne, čo je o 374 vozidiel (1,2 %) menej ako v decembri.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. januáru 2022 zaregistrovaných 288 257 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ich počet vzrástol o 703. Z celkového počtu palubných jednotiek bolo 75,2 % priradených vozidlám zo zahraničia. V januári na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 429 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 2 608 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v januári zaevidovaných celkovo 27 opodstatnených podaní od zákazníkov, z ktorých bolo 26 reklamácií a 1 podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v januári 6,9 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 56,3 tis. návštev.

© 2024 Skytoll