NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      21. 08. 2019

V JÚLI 2019 SA VYBRALO NA MÝTE O 7,4% VIAC AKO PRED ROKOM

Bratislava, 15. augusta 2019 – Prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta  sa v júli 2019 vybralo pre Národnú diaľničnú spoločnosť 19,23 mil. eur. V porovnaní s júlom 2018 bol tohtoročný výber vyšší o 1,33 mil. eur (7,4%). Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku získalo 23 595 vozidiel, z nich je 18 424 zo Slovenska.

Júlový výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest dosiahol 12,96 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa v júli vybralo 6,27 mil. eur. Za sedem mesiacov roku 2019 sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách 87,91 mil. eur, na cestách I. triedy 41,28 mil. eur. Z celkovej sumy mýta vybraného v júli zaplatili 46 % prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom v sledovanom mesiaci bol 8. júl  s vybranou sumou 913 820 eur. V júli využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 39 557  vozidiel nad 3,5 t, čo bolo oproti júnu  menej o 381 (1 %).

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. júlu 2019 zaregistrovaných 274 623 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ich počet vzrástol o 1 279. Na vozidlá zo zahraničia z celkového počtu pripadlo 73,3 %. Mobilné jednotky vynucovania riešili v júli na vymedzených úsekoch ciest 531 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 6 049 eur.

Spoločnosť SkyToll v rámci prevádzky služby elektronického výberu mýta zaevidovala v júli celkovo 43 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z nich bolo 41 reklamácií a 2 žiadosti. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v júli 6,4 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 62,2 tis. návštev. 

© 2024 Skytoll