NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      14. 04. 2022

V MARCI SA NA MÝTE VYBRALO NAJVIAC OD ROKU 2010

Bratislava, 14. apríla 2022 – V marci sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 22,78 mil. eur. Táto suma prekonala výber mýta z októbra 2019 o 7,4 %, čím sa tohtoročný marec  stal mesiacom s najvyšším výberom od spustenia elektronického mýtneho systému do prevádzky. Od začiatku roku 2022 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 7 870 vozidiel, z nich 7 138 je registrovaných na Slovensku. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 169,49 tis. eur. Z celkovej sumy poskytnutých zliav pripadlo 159,81 tis. eur, čo je 94,3 %, na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku.

Marcový výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest dosiahol 15,76 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 7,01 mil. eur. Na vozidlá zo zahraničia pripadá 49,1 % z celkovej sumy vybraného mýta. V  porovnaní s marcom 2021 bol výber mýta v marci tohto roku vyšší o 7,6 %. Za celý 1. štvrťrok 2022 sa vybralo mýto v sume 58,92 mil. eur, čo je o 4,62 mil. viac, ako v 1. štvrťroku minulého roku. Najviac mýta v sledovanom mesiaci, 985 409 eur, sa vybralo 28. marca. Vymedzené úseky ciest využívalo v marci priemerne 40 393 vozidiel za deň. V porovnaní s februárom je to viac o 3 332 vozidiel denne.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. marcu 2022 zaregistrovaných 294 391 palubných jednotiek. Oproti februáru ich počet vzrástol o 3 669 kusov. Na  vozidlá zo zahraničia pripadá z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek 75,5 %.

V marci na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 474 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 3 095 eur. Za celý 1. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta vybralo mýto v objeme 8 069 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v marci zaevidovaných celkovo 32 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 30 prípadoch išlo o reklamáciu, v 2 o žiadosť. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v marci 5,3 tis. hovorov. Verejný mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 65,5 tis. návštev.

© 2024 Skytoll