NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      17. 08. 2020

VOZIDLÁM ZO SLOVENSKA BOLA POSKYTNUTÁ ZĽAVA Z CENY MÝTA V SUME 1 MILIÓN EUR

Bratislava, 17. augusta 2020 – Prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta  sa v júli 2020 vybralo pre Národnú diaľničnú spoločnosť 18,86 mil. eur. Za sedem mesiacov roku 2020 sa vybralo mýto v sume 119,01 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku získalo 22 092 vozidiel, z nich je 17 780 zo Slovenska. Za sedem mesiacov tohto roku poskytnutá zľava dosiahla sumu 1,2 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 1,01 mil. eur.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v júli vybralo mýto v sume 12,56 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa v júli vybralo 6,3 mil. eur. Za sedem mesiacov roku 2020 sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách 80,01 mil. eur, na cestách I. triedy 38,98 mil. eur. Z celkovej sumy mýta vybraného v júli zaplatili 46 % prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia. Dňom s najvyšším výberom v sledovanom mesiaci bol 13. júl  s vybranou sumou 834 716 eur. V júli využívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 38 451  vozidiel nad 3,5 t, čo bolo oproti júnu  viac o 833 (2,2 %).

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. júlu 2020 zaregistrovaných 276 719 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu ich počet klesol o 392. Z celkového počtu zaregistrovaných palubných jednotiek pripadlo 74,2 % na vozidlá zo zahraničia. Mobilné jednotky vynucovania riešili v júli na vymedzených úsekoch ciest 429 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 4 344 eur.

Spoločnosť SkyToll v rámci prevádzky služby elektronického výberu mýta zaevidovala v júli celkovo 57 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z nich bolo 56 reklamácií a 1 žiadosť. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v júli 6,5 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 63,6 tis. návštev. 

© 2024 Skytoll