NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      16. 09. 2020

VÝBER MÝTA SA STABILIZUJE, V AUGUSTE BOL NA ÚROVNI 99,2% VÝBERU SPRED ROKA

Bratislava, 16. septembra 2020 – Augustový výber mýta prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta dosiahol sumu 17,3 mil. eur. Za osem mesiacov roku 2020 sa pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo mýto v objeme 136,31 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku získalo   24 665 vozidiel, z nich je 19 197 zo Slovenska, poskytnutá zľava dosiahla sumu 1,61 mil. eur, z toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 1,45 mil. eur.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v auguste vybralo mýto v sume 11,52 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa v auguste vybralo 5,78 mil. eur. Za osem mesiacov roku 2020 sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách 91,53 mil. eur, na cestách I. triedy 44,76 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia zaplatili 45,6 % z mýta vybraného v auguste. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 31. august s výberom vo výške 856 398 eur. Vymedzené úseky ciest v auguste využívalo v priemere za deň 35 561 vozidiel s mýtnou povinnosťou. Oproti júlu sa ich počet znížil o 7,5 %.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. augustu 2020 zaregistrovaných 277 255 palubných jednotiek. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa ich počet zvýšil o 536 kusov. Na celkovom počte palubných jednotiek sa  vozidlá zo zahraničia podieľali 74,3 %.

V auguste na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 357 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vybrali mýto vo výške 4 834 eur.

V auguste bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 61 opodstatnených podaní od zákazníkov. Z celkového počtu bolo 57 reklamácií, 3 žiadosti a 1 podnet. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v auguste 5,9 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 60,7 tis. návštev.

© 2024 Skytoll