NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 12. 2021

VÝBER MÝTA V ROKU 2021 PREKROČIL V NOVEMBRI 200 MIL. EUR

Bratislava, 15. decembra 2021 – V novembri sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta  vybralo pre Národnú diaľničnú spoločnosť 20,49 mil. eur. Za 11 mesiacov tohto roku sa vybralo mýto v objeme 213 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roku 2021 získalo 36 544 vozidiel, z nich je 24 941 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 3,7 mil. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 3,13 mil. eur, čo je  84,8 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v novembri vybralo 14,08 mil. eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol 6,41 mil. eur. Z celkovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 48,8 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 18. november, s vybranou sumou 1 024 476 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v novembri priemerne 39 195 vozidiel s mýtnou povinnosťou denne. Je to o 147 vozidiel viac ako v októbri.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. novembru 2021 zaregistrovaných 291 789 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo 75,3 % z nich. Oproti októbru celkový počet zaregistrovaných palubných jednotiek stúpol o 1 983 kusov. Na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania v novembri 341 prípadov porušenia zákona o výbere mýta v blokovom konaní. Od vodičov vybrali mýto vo výške 2 284 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v novembri zaevidovaných celkovo 29 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 28 prípadoch išlo o reklamáciu, v 1 prípade o žiadosť. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

V novembri prijali operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému 4,9 tis. hovorov, mýtny internetový portál zaznamenal v tom istom období 52,3 tis. návštev.

© 2024 Skytoll