NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 11. 2022

VÝBER MÝTA ZA DESAŤ MESIACOV BOL OPROTI ROVNAKÉMU OBDOBIU MINULÉHO ROKA VYŠŠÍ O 10,42 MIL. EUR

Bratislava, 15. novembra 2022 – Prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta sa v októbri pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 21,05 mil. eur. Od začiatku roku 2022 získalo nárok na zľavu z ceny mýta  34 756 vozidiel, z nich je 23 872 zo Slovenska. Zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel dosiahla sumu 3,15 mil. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 2,67 mil. eur, čo je 84,8 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.   

V októbri prevádzkovatelia vozidiel s mýtnou povinnosťou zaplatili za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest 14,51 mil. eur. Výber mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách od začiatku roka dosiahol 140,33 mil. eur. Za využívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy sa na mýte v októbri vybralo 6,54 mil. eur. Za 10 mesiacov tohto roku sa na vymedzených úsekoch ciest I. triedy vybralo 62,58 mil. eur. Na celkovej sume mýta vybraného v októbri sa podieľali prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 49,5 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 26. október, so sumou 970 879 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo každý deň priemerne 39 782 vozidiel s povinnosťou úhrady mýta. V porovnaní so septembrom je to viac o 462 vozidiel denne.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. októbru 2022 zaregistrovaných 305 559 palubných jednotiek. Medzimesačne sa ich počet znížil o 5 407 kusov. Z celkového počtu palubných jednotiek bolo priradených vozidlám zo zahraničia 76,3 %.  Mobilné jednotky vynucovania v októbri riešili na vymedzených úsekoch ciest 369 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a vybrali mýto vo výške 3 254 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v októbri  zaevidovaných celkovo 14 opodstatnených podaní od zákazníkov, z čoho bolo 12 reklamácií a 2 žiadosti. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v októbri 4,2 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie 113,1 tis. návštev.

© 2024 Skytoll