NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      03. 02. 2020

VÝBER MÝTA ZA ROK 2019 PREKROČIL 220 MIL. EUR

Bratislava, 31. januára 2020 – V decembri 2019 sa pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo mýto vo výške 14,82 mil. eur. Výber mýta za celý rok 2019 dosiahol sumu 220,97mil. eur. Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky v roku 2010 sa na mýte vybralo 1 810,19 mil. eur. Zľava z ceny mýta za celý rok 2019 bola priznaná v 65 236 prípadoch, z nich bolo 49 026 zo Slovenska. Poskytnutá zľava dosiahla sumu 3,86 mil. eur, za toho na vozidlá registrované na Slovensku pripadlo 3,3 mil. eur (85,5%).

Za využívanie vymedzených úsekov ciest sa v decembri 2019 na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 10,23 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 4,59 mil. eur. Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 47 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol 16. december, so sumou 885 188 eur. V decembri využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 29 746 unikátnych vozidiel nad 3,5 t za deň.

Výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest dosiahol za celý rok 2019 sumu 150,23 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy bol celoročný výber 70,67 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí zaplatili 46,4 % z mýta vybraného za celý rok 2019. Spomedzi zahraničných užívateľov vymedzených úsekov ciest zaplatili aj v roku 2019 najviac vozidlá z Poľska (19 %), Českej republiky (7,6 %) a Maďarska (5,3 %). Z hľadiska platobných režimov tvorili tržby z výberu v režime predplateného mýta 59,2 % z celkovej ročnej sumy. Aj v roku 2019 mali najvyšší podiel na vybranom mýte prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 t s dvomi nápravami, ktorí zaplatili 178,17 mil. eur, čo je 80,7 % z celoročného výberu. Z pohľadu emisných tried mali najväčší,  82,3 % podiel na úhrade mýta vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV, od ktorých sa vybralo 181,89 mil. eur.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru 2019 zaregistrovaných 275 557 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo 73,8 % z tohto počtu. V roku 2019 využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 39 579 unikátnych vozidiel nad 3,5 t za deň. Za celý rok 2019 využilo elektronický mýtny systém 387 997 unikátnych vozidiel s registrovanou palubnou jednotkou.

V roku 2019 riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 6 195 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Kontrolovaní vodiči museli zaplatiť mýto vo výške 70,74 tis. eur. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel sa na vybranej sume podieľali 12,3 %.

Za rok 2019 zaznamenal SkyToll v rámci prevádzky elektronického výberu mýta 486 opodstatnených podaní. Z toho bolo 476 reklamácií, 8 žiadostí a 2 podnety . Aj v roku 2019, rovnako, ako počas predchádzajúcich rokov prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta, boli všetky prijaté podania vybavené do 5 pracovných dní. Zákaznícka linka prijala za celý uplynulý rok 73,6 tis. hovorov. Najčastejšie sa otázky na zákazníckej linke týkali poplatkov a cien (22,2 tis. hovorov). Na druhom mieste boli žiadosti o poskytnutie všeobecných informácií o elektronickom mýtnom systéme (17 tis. hovorov) a na treťom žiadosti o informácie týkajúce sa vrátenia palubných jednotiek (6,6 tis. hovorov). Mýtny internetový portál zaznamenal za rok 2019 celkovo 666,7 tis. návštev, z nich 291,2 tis. bolo zo Slovenska.

© 2024 Skytoll