NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      21. 08. 2023

VÝBER MÝTNEHO V JÚLI PREKROČIL 19,45 MIL. EUR, VIAC AKO POLOVICU UHRADILI DOPRAVCOVIA ZO ZAHRANIČIA

Bratislava, 21. augusta 2023 – Prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta vybrala spoločnosť SkyToll v júli pre Národnú diaľničnú spoločnosť celkom 19,45 milióna eur. Celkové výnosy z mýta od začiatku tohto roka tak prekročili 139,8 miliónov eur. Od začiatku roka získalo nárok na zľavu z ceny mýta 24 510 vozidiel, z ktorých je 18 428 zo Slovenska. Celková zľava poskytnutá prevádzkovateľom vozidiel od začiatku roka 2023 presiahla 1,39 mil. eur, z toho 87,2 % bolo poskytnutých dopravcom zo Slovenska.

13,7 miliónov eur z celkových výnosov mýta (vyše 70 percent) tvorí mýto za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Zvyšok uhradili dopravcovia za využitie vymedzených úsekov ciest I. triedy – v prípade súbežných úsekov prekročil výnos z mýta 729 tis. EUR, v prípade nesúbežných úsekov potom presiahol 5 mil. eur. Vozidlá registrované v zahraničí sa v júni podieľali na celkovom výbere mýta 50,5 percentami.

Ku koncu júla bolo v elektronickom mýtnom systéme zaregistrovaných 323 825 vozidiel. Vozidlá zo zahraničia sa na celkovom počte palubných jednotiek podieľajú 77,5 percentami. Nižšiemu výberu oproti júnu tohto roku zodpovedá aj nižšia prevádzka nákladných vozidiel na slovenských cestách a diaľniciach. V júli využívalo vymedzené úseky ciest a diaľnic v priemere 35 900 vozidiel denne, zatiaľ čo v júni to bolo 41 416 vozidiel denne.

Mobilné jednotky vynucovania v júni riešili na vymedzených úsekoch ciest 260 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od vodičov vozidiel vybrali na doplatkoch 3 115 eur. V celkovo 33 prípadoch odhalili mobilné jednotky vodičov, ktorí vo vozidle vôbec nemali potrebnú palubnú jednotku.

V júni bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných 22 opodstatnených podaní od zákazníkov. V 21 prípadoch išlo o reklamácie, v jednom prípade o žiadosť. Všetky podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní. Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v rovnakom období viac ako 3 742 hovorov. 57 % hovorov vyriešili so zákazníkmi v niektorom z piatich zahraničných jazykov. Mýtny internetový portál zaznamenal za rovnaké obdobie viac ako 127 tis. návštev.

© 2024 Skytoll