NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      18. 05. 2023

Z CELKOVEJ SUMY MÝTA VYBRANÉHO V APRÍLI PRIPADÁ 70,3% NA DIAĽNICE

Bratislava, 18. mája 2023 – V apríli sa prostredníctvom komplexnej služby elektronického výberu mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť vybralo 18,49 mil. eur. Suma výberu mýta od začiatku roka je 77,51 mil. eur. Nárok na zľavu z ceny mýta za prvé 4 mesiace roku 2023 získalo 11 469 vozidiel, z nich je 9 864 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 341,43  tis. eur. Na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku z toho pripadlo 312,63 tis. eur, čo je 91,6 % z celkovej sumy poskytnutých zliav.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v apríli vybralo 12,99 mil. eur. Výber na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol 5,49 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na celkovom mesačnom výbere mýta podieľali 50,6 %. Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol 24. apríl so sumou 969 661 mil. eur. V apríli využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 35 191 vozidiel denne. V porovnaní s marcom je to menej o 4 756 vozidiel.

K 30. aprílu 2023 bolo v elektronickom mýtnom systéme zaregistrovaných 315 524 palubných jednotiek. Oproti marcu sa ich počet zvýšil o 2 124 kusov. Na celkovom počte palubných jednotiek sa vozidlá zo zahraničia podieľali 77 %.  V apríli  riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 348 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 3 749 eur.

V rámci prevádzky elektronického výberu mýta bolo v apríli  zaevidovaných celkovo 19 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamáciu. Všetky opodstatnené podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní. Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v apríli 4 tis. hovorov.

© 2024 Skytoll