NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      30. 12. 2022

ZMENY V SIETI VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST OD 1. JANUÁRA 2023

Bratislava, 30. decembra 2022 – Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 521/2022 Z. z., ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2023 nový zoznam vymedzených úsekov diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta.

V sieti vymedzených úsekov ciest (VÚC) od 1. januára 2023 pribudne 11 nových a ukončí sa platnosť 5 vymedzených úsekov. Modifikujú sa rôzne parametre 80 vymedzeným úsekom.

Na novovybudovaných 13,3 km cesty R2 medzi Mýtnou a Tomášovcami pribudnú 2 VÚC. Na rovnakej ceste vzniknú ďalšie 4 úseky rozdelením už existujúcich vymedzených úsekov v mieste križovatky. Vznikom novej križovatky zároveň zaniknú 2 úseky a modifikované budú tiež 2 úseky cesty I. triedy, ktoré sa z nesúbežných stanú súbežnými. Ďalší nový úsek pribudne do siete VÚC prepojením Triblaviny a Chorvátskeho Grobu cestou II/127. Zmenou tried už existujúcich ciest na obchvate Topoľčian, v Ilave a na moste ponad Oravskú priehradu v Námestove pribudnú 4 nové VÚC. V Námestove sa kvôli posunu hranice intravilánu skončí platnosť 1 a v Ilave pre zmenu triedy cesty 2 vymedzeným úsekom ciest.

Po všetkých úpravách vrátane tých, ktoré nemajú vplyv na výšku úhrady mýta (úseky spoplatnené nulovou sadzbou) sa počet vymedzených úsekov ciest zvýši o 6. Ich celkový počet bude od 1. januára 2 004. Dĺžka siete vymedzených úsekov sa predĺži o 11 km na 8 242 km.

© 2024 Skytoll