NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      15. 04. 2020

COVID-19 NEGATÍVNE OVPLYVNIL AJ VÝBER MÝTA

Bratislava, 15. apríla 2020 – Komplexná služba elektronického výberu mýta zabezpečila v marci pre Národnú diaľničnú spoločnosť 18,15 mil. eur. Oproti minuloročnému marcu bol výber mýta nižší o 1,15 mil. eur (6%). Za celý 1. štvrťrok sa vybrala suma 52,83 mil. eur. V medziročnom porovnaní s 1. štvrťrokom 2019 sa vybralo menej o 0,51 mil. eur, čo znamená 1 % pokles . Od začiatku roku 2020 získalo nárok na zľavu z ceny mýta 6 802 vozidiel, z nich 6 259 je registrovaných na Slovensku.

Za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa v marci vybralo 12,15 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy dosiahol marcový výber 6 mil. eur. Za celý 1. štvrťrok sa vybralo na diaľniciach a rýchlostných cestách mýto v sume 36,1 mil. eur. Na cestách I. triedy sa za rovnaké obdobie vybralo 16,72 mil. eur. Prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia sa na marcovom výbere mýta podieľali 46,7 %. Dňom s najvyšším výberom mýta za sledovaný mesiac bol 9. marec so sumou 868 960 eur. V marci využívalo vymedzené úseky ciest v priemere 35 428 vozidiel denne. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom je to menej o 1 726 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. marcu 2020 zaregistrovaných 280 189 palubných jednotiek. Oproti februáru sa ich počet zvýšil o 4 626 kusov. Z celkového počtu pripadá na  vozidlá zo zahraničia 74,4 % zaregistrovaných palubných jednotiek.

V marci na vymedzených úsekoch ciest riešili mobilné jednotky vynucovania 98 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 1 461 eur. Za celý 1. štvrťrok sa od vodičov, ktorí porušili zákon o výbere mýta vybralo mýto v objeme 10 598 eur.

V rámci prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta bolo v marci zaevidovaných celkovo 59 opodstatnených podaní od zákazníkov. Vo všetkých prípadoch išlo o reklamáciu. Všetky prijaté podania boli vybavené v lehote stanovenej v zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, teda do 5 pracovných dní.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v marci 7,7 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal v sledovanom mesiaci 59,9 tis. návštev.

© 2024 Skytoll