NOVINKY
TLAČOVÁ SPRÁVA      16. 01. 2023

PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO MÝTNEHO SYSTÉMU SA ZA TRINÁSŤ ROKOV PREVÁDZKY VYBRALO TAKMER 2,5 MILIARDY EUR

Bratislava, 16. januára 2023 – Výber mýta pre Národnú diaľničnú spoločnosť v decembri 2022 dosiahol sumu 16,82 mil. eur, čo je v porovnaní s decembrom 2021 menej o 3 %. Za celý rok 2022 sa vybralo mýto vo výške 240,66 mil. eur. Oproti roku 2021 bol výber mýta vyšší o 4,4 %. Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky v roku 2010 sa na mýte vybralo  2 492,03 mil. eur. Zľava z ceny mýta za celý rok 2022 bola priznaná v 70 048 prípadoch, z nich bolo 50 935 zo Slovenska. Prevádzkovateľom vozidiel bola poskytnutá zľava vo výške 4,38 mil. Eur, z čoho  3,66 mil. eur pripadlo na prevádzkovateľov vozidiel registrovaných na Slovensku. V porovnaní so zľavami poskytnutými v roku 2021 je to celkovo 2 % a u vozidiel registrovaných na Slovensku 1,2 % nárast.

Za využívanie vymedzených úsekov ciest sa v decembri 2022 na diaľniciach a rýchlostných cestách vybralo mýto vo výške 11,89 mil. eur. Za rovnaké obdobie sa na vymedzených úsekoch ciest I. triedy vybralo 4,92 mil. eur. Z celkovej decembrovej sumy vybraného mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 50,2 %. Dňom s najvyšším výberom mýta v sledovanom mesiaci bol, rovnako ako pred rokom, 8. december, s výberom 962 562 eur. Vymedzené úseky ciest v decembri využívalo priemerne 31 158 unikátnych vozidiel nad 3,5 t za deň. V porovnaní s novembrom to bolo menej o 542 vozidiel.

Za celý rok 2022 dosiahol výber mýta za využívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sumu 166,75 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy sa za celý rok vybralo 73,9 mil. eur. Z celoročného výberu mýta zaplatili prevádzkovatelia vozidiel registrovaných v zahraničí 49,3 %. Spomedzi zahraničných užívateľov vymedzených úsekov ciest zaplatili, rovnako ako v minulých rokoch, aj v roku 2022 najviac vozidlá z Poľska (19,8 %), Českej republiky (6,9 %) a Maďarska (5,7 %). V členení tržieb podľa platobných režimov bol najvyšší výber v režime predplateného mýta s podielom 53,5 % z celkovej ročnej sumy. Aj v roku 2022 sa na celoročnom výbere najviac podieľali prevádzkovatelia nákladných vozidiel v hmotnostnej kategórii nad 12 t s dvomi nápravami, ktorí zaplatili 197,72 mil. eur, čo je 82,2 % z celkovej sumy vybraného mýta. V členení podľa emisných tried mali najvyšší, 91,3 % podiel na úhrade mýta vozidlá s triedami EURO V, VI a EEV, od ktorých sa vybralo 219,39 mil. eur. Dňom s najvyšším výberom za celý rok  bol 30. august 2022, kedy sa vybralo mýto vo výške 1,03 mil. eur. Išlo o najvyšší výber za jeden deň vôbec od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky. 

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 31. decembru 2022 zaregistrovaných 308 030 palubných jednotiek. Na vozidlá zo zahraničia pripadlo z tohto počtu 76,5 %. V roku 2022 využívalo vymedzené úseky ciest priemerne 38 882 unikátnych vozidiel nad 3,5 t za deň. Za celý rok využilo elektronický mýtny systém 411 966 unikátnych vozidiel s registrovanou palubnou jednotkou. Je to o 32 982 unikátnych vozidiel viac ako za rok 2021.

V roku 2022 riešili mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest 4 432 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Kontrolovaní vodiči museli zaplatiť mýto vo výške 36 127 eur. Slovenskí prevádzkovatelia vozidiel sa na vybranej sume podieľali 18,8 %.

Za uplynulý rok  zaznamenal SkyToll v rámci prevádzky elektronického výberu mýta 244 opodstatnených podaní. Z toho bolo 231 reklamácií, 11 žiadostí a 2 podnety. Aj v roku 2022, rovnako ako počas predchádzajúcich rokov prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta, boli všetky prijaté podania vybavené do 5 pracovných dní.

Zákaznícka linka prijala v roku 2022 celkom 52,8 tis. hovorov. Najčastejšie sa otázky na zákazníckej linke týkali poplatkov a cien (24,5 tis. hovorov). Druhé najpočetnejšie boli žiadosti o poskytnutie všeobecných informácií o elektronickom mýtnom systéme (10,5 tis. hovorov) a na treťom mieste žiadosti o informácie týkajúce sa vrátenia palubných jednotiek a vysporiadania finančných prostriedkov (9,7 tis. hovorov).

© 2024 Skytoll